วัดปลักแรด
ศพด.เทศบาลตำบลบึงระมาณ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลบึงระมาณ
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารกลางวันและอา [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเคร [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเคร [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำหรับการจ้างทำอาห [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายติดตั [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบึงระมาณ เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมกราค [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสา [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการจัดเก็บภาษีฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒ [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื่้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โค [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำยลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นละอองฝ [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลา [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
 
 
   
   
  <
การรายงานแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลางรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลาง อปท. ในระบบ info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 5 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 131 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด \\\\\\\"พิษณุโลกสะอาด\\\\\\\" ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 87 ลว 6 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 136 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 507 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 374 
ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย Clusters ทั้ง 33 แห่ง วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว046 ลว 22 ก.พ. 62 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 15 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1111 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 60 
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1229 ลว 21 ก.พ. 62  [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 31 
แนวทางากรเชื่ิมดยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 811 ลว. 4 ก.พซ 62 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 38 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 136 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 104