หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายนิพน - นานายอาวุธ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]



จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางอัมพร ทรัพย์สิน - ลงคลองปลักแรด หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๓,๖๘๕ ถุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]



จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาฟุ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]



จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมะปราง หมู่ ๓ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]



จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าชื่น หมู่ ๙ บ้านหนองมะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์สายบ้านดงโคกขาม หมู่ที่ ๒ - ทุ่งชา (ต่อจากเดิม) ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์สายบ้านดงโคกขาม หมู่ที่ ๒ - ทุ่งชา (ต่อจากเดิม) ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2562 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานสำนักปลัด ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10