ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงระมาณ เทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหล่ายโพธิ์ - หนองปากคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านหล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน กองช่าง ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน กองช่าง ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง ทต.บึงระมาณ [ 15 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาการตกแต่งจัดสถานที่ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการศักยภาพเยาวชนเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๒๑ รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการศักยภาพเยาวชนเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาเวทีกลาง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการศักยภาพเยาวชนเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการศักยภาพเยาวชนเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหล่ายโพธิ์-วังเป็ด หมู่ที่ ๗ บ้านหล่ายโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7